Фирмени дейности

За да повиши лоялността и доверието на служителите и ръководството, нашата компания редовно организира тиймбилдинг дейности на открито или на закрито.Тиймбилдингът не е само проста физическа тренировъчна дейност, неговата по-важна роля е да разбере задълбочено връзката между индивидите и индивидите, индивидите и организациите, индивидите и природата чрез опита на проучвателно обучение, да изследва собствения си потенциал, така че да генерира положителен поглед върху живота и повишаване на лоялността на служителите към компанията и чувството за чест.

Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)

Политика за поверителност